fs webmail
  Konto

Lösenord

Anslutning

Språk

2001-10-25

Dansk oversættelse

15:30

 

Webmailen finns nu i dansk oversættelse. Välj "Dansk" under "Språk" i menyn vid inloggning. Vi är öppna för att göra fler översättningar efterhand som önskemål kommer in från webmailens användare.

2001-10-12

Engelsk översättning

14:00

2001-10-02

Webmail och krypterad anslutning

15:40

2001-09-21

Adressbok och sökfunktion

13:15

2001-09-21

Tack för all hjälp!

13:00

2001-05-10

fs webmail lanseras

15:00